Scéim Dheontais Aistriúcháin

Choose another language...

Litríocht Éireann an ghníomhaireacht náisiúnta atá freagrach as litríocht na hÉireann a chothú thar lear. Tá sé de chúram ar an eagraíocht feasacht agus tuiscint idirnáisiúnta do litríocht Éireannach na haimsire seo a chruthú, go príomha trí mheán an aistriúcháin. Bunaíodh é i 1994, agus tá tacaíocht tugtha ag Litríocht Éireann d'aistriúcháin ar os cionn 1,750 saothar liteartha Éireannacha go 55 theanga ar fud an domhain. Cuireann Litríocht Éireann sparánachtaí cónaitheacha ar fáil d'aistritheoirí liteartha, eagraíonn sé imeachtaí d'aistritheoirí agus d'údair, cabhraíonn sé le húdair Éireannacha páirt a ghlacadh sna féilte idirnáisiúnta, agus glacann Litríocht Éireann féin páirt rialta sna móraontaí leabhair ar fud an domhain.

Bronntar deontais aistriúcháin trí Litríocht Éireann ar fhoilsitheoirí idirnáisiúnta atá ag lorg tacaíochta i gcomhair aistriúchán ar litríocht na hÉireann* agus d'fhoilsitheoirí Éireannacha i gcomhair aistriúcháin ar litríocht ó theangacha iasachta go Béarla nó Gaeilge. Cuireann Litríocht Éireann ranníocaíocht shubstaintiúil ar fáil i gcomhair tháillí an aistritheora.

Ní mór d'fhoilsitheoirí iarratas a dhéanamh ar a laghad trí mhí sula mbíonn an t-aistriúchán le foilsiú. Tagann bord stiúrthóirí Litríocht Éireann le chéile cúig huaire in aghaidh na bliana chun iarratais a mheasúnú, agus measúnú ar bhonn iomaíochta san áireamh. Tá na spriocdhátaí iarratais ar fáil ar literatureireland.com/deadlines

Ullmhaigh d'iarratas leis an seicliosta don iarratas deontais aistriúcháin:

Download Word version

Download PDF version


Ní mór d'iarratasóirí sampla gearr den aistriúchán a chur faoi bhráid Litríocht Éireann, agus ansin measfaidh saineolaí neamhspleách é. Ullmhóidh ár saineolaí tuarascáil a chuirfear faoi bhráid bhord stiúrthóirí Litríocht Éireann, mar aon leis an mbuniarratas i gcomhair measúnú.

Seolfar litir fhoirmiúil bhronnta chuig iarratasóirí a n-éiríonn leo deontas a fháil, agus eiseofar conarthaí laistigh de dheich lá ón gcruinniú boird.

Ní mór d'fhoilsitheoirí ar éirigh leo deontas a fháil na míreanna seo a leanas a chur faoi bhráid Litríocht Éireann chun íocaíocht an deontais aistriúcháin a fháil:

  • Dréachtchóip de leathanach cóipchirt an leabhair ina bhfuil aitheantas don chistiú ó Litríocht Éireann (ní mór é seo a chur faoi bhráid Litríocht Éireann igcomhair ceadú sula gcuirtear an leabhar i gcló)
  • Cruthúnas ar an íocaíocht don aistritheoir i ráiteas a shínigh an t-aistritheoir agus ionadaí na bhfoilsitheoirí araon.
  • Sé chóip den saothar foilsithe.

 

Tugtar faoi deara, le do thoil: Trí (3) dheontas aistriúcháin sa bhliain an t-uasmhéid a bhronnfaidh Litríocht Éireann ar aon fhoilsitheoir faoi leith, de ghnáth.

Má bhíonn aon cheist agat maidir leis an bpróiseas iarratais, seol ríomhphost chugainn le do thoil ar info[@]literature.com nó glaoigh orainn ar 00353 1 896 4184.

 

* Seánraí i dteideal deontais: ficsean liteartha, neamhfhicsean liteartha, litríocht do leanaí, filíocht agus drámaíocht

 

 

Website by Fuel