Residential Bursary Opportunity in Ireland for Turkish Literary Translators, 2015

 

Literature Ireland in co-operation with The Centre for Literary Translation, Trinity College Dublin, wishes to invite applications from literary translators for a residential bursary in Dublin in the period January to May 2015

The bursary will be awarded to a practicing literary translator of established track record who is working on a translation into Turkish of a work of contemporary Irish literature. 

Travel and living expenses will be covered by Literature Ireland while accommodation and work space will be provided by The Centre for Literary Translation, Trinity College Dublin. The successful applicant will be asked to work closely with students on the M. Phil in Literary Translation (1–2 contact hours a week) and to organize three public workshops/talks on contemporary Turkish literature.

The bursary will be of four months’ duration. All applicants for this bursary must provide proof that they hold a publishing contract for the work in question. Applications should include an outline project proposal, current curriculum vitae, and two references (including one from a publishing house). Where possible, a sample of the translation-in-progress (approximately 1,000 words of the original) should also be submitted in support of the application.

Completed applications should be submitted by email in English to bursary@literatureireland.com no later than Wednesday, 17 December 2014. The successful candidate will be notified by Monday, 22 December 2014. For further information contact Sinéad Mac Aodha, sinead@literatureireland.com or Dr. Sarah Smyth, ssmyth@tcd.ie.

PDF version.

 

Türkçe Edebiyat Çevirmenleri için İrlanda'da Yerleşimli Burs Fırsatı, 2015

Literature Ireland Trinity College Dublin'de bulunan The Centre for Literary Translation ile birlikte, edebiyat çevirmenlerinin, Ocak ila Mayıs 2015 tarihleri arasında Dublin'de yerleşimli burs fırsatına yönelik başvurularını beklemektedir.

Burs, çağdaş İrlanda edebiyatından bir eserin Türkçe diline çevirisi üzerinde çalışmakta olan, alanında kanıtlanmış bir başarı geçmişi olan, faal olarak çalışan bir edebiyat çevirmenine verilecektir.

Seyahat ve geçim masrafları Literature Ireland tarafından karşılanırken, konaklama ve çalışma alanı da Trinity College Dublin'de bulunan The Centre for Literary Translation tarafından sağlanacaktır. Başarılı başvuru sahibinden, Edebi Çeviri alanındaki M. Phil (Felsefe Yüksek Lisansı) öğrencileriyle yakın olarak birlikte çalışması (haftada 1–2 saat iletişim) ve çağdaş Türk edebiyatı konusunda üç halka açık atölye/konuşma düzenlemesi istenecektir.

Bursun süresi dört ay olacaktır. Bursa başvuran tüm adaylar, ilgili çalışma için yayın sözleşmesine sahip olduklarına dair kanıt sunmalıdırlar. Başvurulara proje önerisinin taslağı, güncel bir özgeçmiş ve iki referans (biri yayınevinden olmak üzere) eklenmelidir. Mümkün olan durumlarda, üzerinde çalışılan çevirinin bir örneği (özgün metinden yaklaşık 1000 kelime), başvuruyu desteklemek üzere gönderilmelidir.

Tamamlanan başvurular 17 Aralık 2014 Çarşamba tarihine dek bursary@literatureireland.com adresine, e-posta yoluyla, İngilizce olarak gönderilmelidir. Başarılı aday, 22 Aralık 2014 Pazartesi tarihine dek bilgilendirilecektir. Ayrıntılı bilgi için Sinéad Mac Aodha (sinead@literatureireland.com) ya da Dr. Sarah Smyth (ssmyth@tcd.ie) ile iletişime geçiniz.

PDF version.

Website by Fuel